X

NLPedia artikelen

met spiegelen

  • 25 september 2013
  • By Livinglife
  • Reacties uitgeschakeld voor NLP Rapport
  • in NLPedia

NLP Rapport

Rapport

Wat is communicatie?

Communicatie is een nominalisatie van het werkwoord communiceren. Communiceren is iets dat we non-stop doen, we kunnen niet niet communiceren. We communiceren altijd en brengen dus altijd een boodschap over.

De effectiviteit van communicatie wordt bepaald door de mate waarin jouw boodschap door de ander ontvangen wordt, zoals jij die hebt bedoeld. Elke partij is dus 100% verantwoordelijk voor de reactie die hij bij de ander oproept en het resultaat dat daarmee bereikt wordt. De betekenis van je communicatie is de respons die je krijgt.

De betekenis van je communicatie wordt bepaald door;

7% woorden
38% tonaliteit
55% fysiologie

Communiceren, houdt dus meer in dan alleen het spreken van woorden. Bij communiceren gaat het niet alleen om wat je zegt, maar veel meer om hoe je iets zegt. Dit betekent dat 93% van hetgeen we communiceren via het onderbewuste gebeurt.

Rapport is het magische gevoel van vertrouwen en ontvankelijkheid dat we waarnemen wanneer personen op “dezelfde golflengte zitten: ”Dit zijn de momenten waarop je iemand ontmoet en je je direct op je gemak voelt bij deze persoon. Sterker nog, de momenten waarop je denkt “wat hebben wij veel gemeen”of “hebben we elkaar al eerder ontmoet”.

Rapport wordt tot stand gebracht door;

Afstemmen of Matching
Spiegelen of Mirroring.

Je stemt je eigen gedrag, op elementen af op dat van de ander.
Afstemmen op de ander kun je op diverse manieren doen:

Fysiologie:
Lichaamshouding (de stand van de ruggengraat en van het hoofd)
Bewegingen en gebaren
Ademhaling
Gezichtsexpressie

Tonaliteit:
Toon
Tempo
Timbre
Volume
Toonhoogte
Pauzes

Woorden:
Predikaten sleutelwoorden
Gedeelde ervaringen en associaties
Detailniveau

Bij spiegelen breng je je eigen gedrag exact in overeenstemming met het gedrag van de ander. Spiegelen heeft een sterker effect dan afstemmen. Een bepaalde fysiologie hoort bij een bepaalde stemming (denk aan; lichaam en geest vormen een cybernetische eenheid). Door de fysiologie te spiegelen krijgen we toegang tot de stemming en de interne representatie van de ander. Het doel hiervan is beter contact en empathie.

Wanneer weet je dat je in rapport bent:

• Een bepaald gevoel van vertrouwen, rust, warmte, betrokkenheid en zekerheid.
• Bereidheid om elkaar te volgen en leiden.
• Veranderen van de gelaatskleur.
• Uitingen als “ken ik jou ergens van?”.

Er zijn slechts 2 grenzen aan je vermogen om rapport op te bouwen:

• De mate waarin je fysiologie, tonaliteit etc. van de ander kunt waarnemen (het vermogen om te kalibreren).
• De mate van flexibiliteit om je gedrag af te stemmen op dat van de ander (gedragsflexibiliteit).

Naast het opbouwen van rapport is het ook belangrijk om rapport te kunnen verbreken. Dit wordt ook wel mis-matching genoemd. Het is belangrijk te weten wanneer men het rapport verbreekt, zodat men er bewust voor kan kiezen om het rapport te verbreken. Vaak wordt rapport verbroken zonder dat men zich daarvan bewust is. Het niet aankijken van je gesprekspartner bijvoorbeeld is een duidelijke vorm van mis-matching. Net zoals “JA” een duidelijke vorm van matchen, net zoals “NEE” een duidelijke vorm van mis-matching is. Let echter op bij “JA MAAR” dit staat vrijwel gelijk aan “NEE”. Bij matching zijn gericht op de gelijkheid of overeenstemming en bij mis-matching op de ongelijkheid en het verschil.

Begrippenlijst

Rapport: Een relatie die wordt gekenmerkt door harmonie, begrip, wederzijds vertrouwen en de bereidheid de ander te volgen.

“When people become like eachother, they like eachother”

Mirroring: (spiegelen) het gedrag van de ander nadoen in spiegelbeeld ten einde het rapport te bevorderen of informatie te verzamelen. Je wordt de ander, je verliest jezelf.

Matching: (afstemmen) aansluiten bij, volgen of meegaan met. Je eigen gedrag in overeenstemming brengen met dat van de ander ten einde rapport op te bouwen of te handhaven. D.w.z. je neemt onderdelen van iemands fysiologie, stemgebruik of woorden over. Hierdoor blijf je jezelf.

Cross-over Mirroring: (Kruislingsspiegelen) Je neemt een bewegingsritme van de ander over, maar met een ander lichaamsdeel. Voorbeeld; - Je knikt met je hoofd in het ritme waarin de ander ademt. -

Back-track: (samenvatten) Je herhaalt of vat samen wat de ander heeft gezegd of wat er tot dan toe is gebeurd. Een krachtige manier van Back-track is het herhalen van waarde woorden.

Pacing: (volgen) Afstemmen op de ander ten einde vanuit eigen kracht de leiding in het gesprek over te nemen. Er zijn drie manieren de ander te volgen;
- Mirorring
- Matching
- Cross-over mirroring

Leading: (leiden) Het gedrag van jezelf zo veranderen, nadat je rapport hebt gecreëerd, zodat de ander bereid is je te volgen. In staat zijn om te leiden is een bewijs van goed rapport.

Mis-matching: Het (bewust of onbewust) inzetten van afwijkende gedragspatronen met als doel het gesprek te onderbreken, een nieuwe wending te geven of te beëindigen.