X

Misschien flauw, echter ik meen het echt: voor wie niet

Je kunt contacten met anderen veel beter begrijpen en positief beïnvloeden.
Je krijgt meer controle over je eigen leven. Je richting, wat je bereikt. Ontdek
duidelijker wat je wel en niet wilt en toestaat in je leven. Je ontdekt de kracht om
daar meer naar te leven. Twijfel verdwijnt; er ontstaat meer en meer een
innerlijk leven. Verwacht niet dat dit alles er bij toverslag is.

Ondanks dat NLP regelmatig als magisch wordt ervaren, door 'buitenstaanders'
maar ook door mensen die 'het kunnen'. Bij tijd en wijlen ben ook ik weer
compleet verrast door het effect van het toepassen van NLP bij mijzelf en anderen.

Kijk naar toepassingsgebieden van NLP. Als je daar ook maar enigszins in
zou willen verbeteren, is NLP een goede keuze. De ontdekking en het genot
komt dan van zelf.